Haartman, von

35
Beskrivning
Viceordföranden i senatens ekonomiedepartement, guvernören i Åbo och Björneborgs län, sedermera verkliga geheimerådet, kammarherren, filosofie hedersdoktorn herr Lars Gabriel von Haartman av adliga ätten nr 168 upphöjdes 4.4.1849 till friherre och introducerades 26.4.1851.

Valspråk: Metam non palmam (målet går framom äran).