Gyllenbögel

A 34
Beskrivning
Ryttmästaren, sedermera majoren vid Åbo läns kavalleriregemente David Sigfridsson från Träskby i Sagu (Egentliga Finland) adlades 31.1.1648 och introducerades 20.7.1650 under nr 418.

Ätten immatrikulerades i Finland 30.1.1818 och utdog 1885.

På ansökan förklarade riddarhusdirektionen 17.2.1931 medlemmarna av den äldre grenen, vilken tidigare utan fullgiltiga skäl hade utelämnats, berättigade att inskrivas på ättens nummer.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.