Gyldenstolpe

31
Beskrivning
Geheimerådet och vice ordförande i senatens justitiedepartement, Carl Edvard Gyldenstolpe, upphöjdes i friherrligt stånd 15.4.1827 och introducerades 1829. Ätten utdog vid dennes död 11.4.1831.