Gyldenstolpe

40
Beskrivning
Släkten härstammar från Ångermanland och adlades 19.10.1650 och introducerades 16.11.1650 under nr 504. I Sverige upphöjdes den i friherrligt stånd 10.12.1687 och i grevligt 2.10.1690, introducerad 2.11.1693 under nr 35 och fortlever där som grevlig på kvinnolinjen.

Ätten immatrikulerades 6.2.1818 under nr 40, men upphörde i denna värdighet i och med upphöjningen till friherrligt stånd 15.4.1827.