Grönhagen

68
Beskrivning
Lagmannen på Gotland Clas Henrik Grönhagen adlades 20.4.1678 och introducerades 20.11 samma år under nr 929. P.g.a. religionsförföljelser hade han utvandrat från Verden 1668.

Ätten härstammar från Lüneburg-trakten. En gren inkom till Finland efter fredsslutet 1721 och immatrikulerades 30.1.1818.

Ätten fortlever i Sverige och USA.