Grotenfelt

76
Beskrivning
Majoren, sedermera överstelöjtnanten vid Karelska dragonregementet Nils Persson Groth till Örnevik i Jorois (Savolax) adlades 4.1.1677 och introducerades 8.11.1686 under nr 1032. Immatrikulering i Finland skedde 30.1.1818.

Ätten återvann representationsrätt vid Sveriges Riddarhus 14.11.1952.

Originalsköldebrevet i privat ägo.