Gripenwaldt

230
Beskrivning
Överkrigskommissarien i Bohuslän Per Larsson Greiff adlades 20.5.1675 och introducerades 23.9. samma år under nr 875.

Ätten naturaliserades i Finland 28.1.1860 och introducerades 25.1.1861. I Sverige utgick ätten 18.12.1899.

Äldste kände stamfader uppges vara ryttmästaren Laurentius Greiff (död 1642) som återfinns i  Greifswald i  Pommern.