Gripenberg

48
Beskrivning
Senatorn i ekonomiedepartementet, överstelöjtnanten herr Johan Ulrik Sebastian Gripenberg, av adliga ätten nr 69, upphöjdes 13.1.1865 till friherre och introducerades 25.4.1866.

Valspråk: Caesari et patriae (för kejsaren och fosterlandet).