Gripenberg

69
Beskrivning
Vicelandshövdingen i Nylands och Tavastehus län Johan Wittman adlades 8.6.1678 och introducerades 1680 under nr 931.

Ätten immatrikulerades i Finland 6.2.1818. Den härstammar från Östra Eneby (Östergötland) och flyttade till Finland 1671. Ett par grenar har under senare delan av 1900-talet flyttat till Sverige och ätten är därmed åter representerad vid riddarhuset där