Granfelt

137
Beskrivning
Den äldste kände stamfadern är slottskrivaren vid Åbo slott, Berend Eriksson (död 1572). Kapten Carl Gustav Granfelt var sonson son till denne och adlades 15.9.1756 och introducerades samma år under nr 1974. Ätten immatrikulerades 7.2.1818 under nr 137.
I Sverige utslocknade ätten på svärdsidan 3.4.1895.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.