Godenhjelm

89
Beskrivning
Majoren Hans Larsson Godhes sonsöner adlades för farfaderns förtjänster 12.1.1691 och introducerades 3.11.1693 under nr 1217. Ätten immatrikulerades i Finland 28.1.1818. Den härstammar från Gode gård i Jerpås (Västergötland) i mitten av 1500-talet och kom till Finland i början av 1600-talet.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.