Gertten, von

63
Beskrivning
Släktens stamfar var borgmästaren i Reval, Berend von Gertten (död 1627). Tre av hans söner adlades vid olika tillfällen: 20.9.1643, 22.1.1647. Fyra brorsöner till dessa adlades vid olika tillfällen: 18.10.1653 och 6.8.1663. Samtliga introducerades  27.8.1668 samtidigt med gemensamt namn - von Gertten - och nummer, 749.


En ätteman immatrikulerades i Finland 28.1.1818 under nr 63 men ätten utdog med hans son 28.2.1869. Den sistnämndes stora gods i Gustav Adolfs sn ärvdes av två kusiner i Sverige, som sedermera flyttade till Finland och blev finländska undersåtar. Men vare sig de eller någon av deras efterkommande ansökte om introduktion. De skriver sitt namn: von Gerdten.

Ätten fortlever i Sverige.