Furumarck

67
Beskrivning
Ätten, en bondesläkt från Södermanland, adlades 30.9.1675 och introducerades 1678 under nr 889. Den immatrikulerades 7.2.1818 under nr 67 och utdog på manslinjen 10.12.1835 och helt och hållet 2.8.1846.