Furuhjelm

146
Beskrivning
Regementsskrivaren vid Nylands kavalleriregemente, assessorn Enoch Naucler adlades 20 1 1762 och introducerades 6.5.1776 under nr 2051. Ätten immatrikulerades i Finland 6.2.1818. Den härstammar från Stockholm på 1500-talet och kom till Finland 1675.

Originalsköldebrevet utfärdat 27 10.1801 finns i riddarhusarkivet.