Friesendorff, von

11
Beskrivning
Adlig ätt från grevskapet Marck i Westfalen, där man kan finna den i urkunder så tidigt som 1290 (eventuellt redan 1255). Den blev 1620 inskriven på kurländska riddarhuset. Tyskt riksfriherrligt stånd erhölls 12.2.1665 med namnet von Cronenworth, och denne friherres tre söner blev 16.9.1705 svenska friherrar. Ätten introducerades 19.6.1731 under nr 200.

Den yngre grenen av ätten immatrikulerades på Finlands riddarhus 16.9.1818 under nr 11, men ätten utdog redan 2.12.1829. En medlem av den äldre grenen flyttade senare till Finland och med kejserligt tillstånd återupplivades ätten då denna 19.1.1877 immatrikulerades.

Ätten utdog på manslinjen 29.12 1951 och helt och hållet 5.7.1959. Den fortlever i Sverige.