Frenckell, von

243
Beskrivning
Talmannen i borgarståndet, boktryckaren och grosshandlaren, kommerserådet Frans Wilhelm Frenckell adlades 17.6.1868 och introducerades 8.10.1869. Ätten härstammar från Thörey (Sachsen) i mitten av 1600-talet och kom till Åbo 1743.

Valspråk: Ad rem (till saken).