Freidenfelt

80
Beskrivning
Ätten härstammar antagligen från Tyskland. Som ättens stamfader räknas kaptenen vid Viborgs dragoner Christoffer Freudenberg, som stupade vid slaget vid Lund 1676. Hans båda söner adlades 7.12 1686, introducerades 7.12.1689 med nr 1102.

Immatrikulering i Finland skedde 5.2.1818 under nr 80 bland adelsmän.

Ätten utdog på manslinjen 9.6.1819 och på kvinnolinjen 7.10.1841. Flera grenar fortlever i Sverige och en gren finns i USA.

Originalsköldebrevet är deponerat i Riddarhuset i Sverige.