Freedricksz

36
Beskrivning
Ägaren av Taubila hovläger i Pyhäjärvi sn och Viborgs län, generalmajoren, ryske friherren Bernhard Freedericksz blev 2.2.1853 naturaliserad finländsk friherre och introducerades 29.10 s. å. under nr 36.

Ätten utdog på manslinjen 1.7.1927 med hans son, hovministern, generalen av kavalleriet, ryske greven Adolf Andreas Woldemar Freedericksz och helt och hållet 29.12.1950.

Stamfar för ätten var troligen sonen till en holländsk köpman, Jürgen Freedericksz, som 1731 anträffas i Arhangelsk. En annan hypotes föreslår att stamfadern varit son till en soldat i svensk tjänst, Jöran Fredriksson, som under stora nordiska kriget hamnat i rysk fångenskap och blivit förd till Arhangelsk, där han med en rysk kvinna fått sonen Johan (Jurjevitj) Freedericksz.