Fredensköld

147
Beskrivning
Ätten har sitt ursprung från en gammal bondesläkt i Västergötland, adlades 23.1.1770 och introducerades 1776 under nr. 2065. Den immatrikulerades 5.2.1818 under nr 147 och utdog på manslinjen 7.12.1841 samt helt och hållet 7.1.1845.