Fraser

59
Beskrivning
Majoren Andrew Fraser adlades 22.12.1663 och introducerades 27.8.1664 under nr 725. Ätten immatrikulerades i Finland 12.1.1818. Den härstammar från en skotsk baronätt, Fraser of Philort, från början av 1200-talet, vilken fortlever med värdigheten Lord Saltoun för huvudmannen.

Ätten kom till Finland och Sverige på 1600-talet.

Namnet uttalas fra:sär.

Originalsköldebrevet i privat ägo, avskrift finns i riddarhusarkivet.