Forsman

227
Beskrivning
Senatorn i justitiedepartementet, presidenten i Vasa hovrätt verkliga statsrådet Johan William Forsman adlades 7.9.1856 och introducerades 25.6.1858.

Ätten härstammar från Ångermanland i början av 1500-talet och kom till Finland i mitten av 1600-talet. Den har gemensamt ursprung med friherrliga ätten nr 227 Yrjö-Koskinen.