Forselles, af

53
Beskrivning
Generalguvernörsadjointen, generalen av infanteriet Edvard Gustav af Forselles upphöjdes till friherre 12.4.1874 och introducerades 7.10.1876.

Ätten utdog på manslinjen 30.3.1933 och helt och hållet 5.1.1953.