Forbes

11
Beskrivning
Släkten härstammar från Aberdeenshire i Skottland, där stamgodset Forbes nämns redan på 1200-talet. Den i Finland introducerade ätten härleder sig från en yngre bror till den förste lord Forbes och inkom till Sverige med kaptenen Henrik Forbes. Av dennes söner blev två naturaliserade. Ätten Forbes af Lund nr 174 immatrikulerades, med bortfall av "af Lund", 27.9.1818 under nr 11. Ätten utdog 18.7.1831.

Den till Finland (Brahestad) på 1600-talet närmast från Danzig inkomna borgerliga släkten Forbus' samband med ätterna Forbes är ovisst.