Fischer

215
Beskrivning
Adjointen hos ministerstatssekreteraren för Finland, verklige statsrådet Constantin Fischer, erhöll vid utnämningen 19.11.1851 rättighet till introduktion på Riddarhuset och introducerades 17.2.1853.

Ätten framträdde först i Würtemberg varifrån den inkom till Ryssland där den fick diplom på rysk adlig värdighet 1812. En manlig ättemedlem, Ivan Fischer, försvann i Ryssland. Han levde uppenbarligen 1905.