Finckenberg

8
Beskrivning
Frälsesläkt från Kärsämäki i S:t Marie (Egentliga Finland) i mitten av 1500-talet, introducerades 14.2.1627 under nr 159, uppflyttad till riddareklassen 1778.

Ätten immatrikulerades i Finland 24.1.1818. Utdöd på manslinjen 4.9.1886 och på kvinnolinjen 21.3.1930. En dittills icke immatrikulerad gren av ätten blev på ansökan inskriven 21.12.1933.

Sköldebrev har ej utfärdats.