Fieandt, von

128
Beskrivning
Majoren i Savolax och Nyslotts läns regemente till fot Johan Henrik Fieandts barn adlades för faderns förtjänster 21.11.1751 och introducerades 1752 under nr 1920.

Ätten immatrikulerades i Finland 26.1.1818. Den härstammar från Reval (Estland) i slutet av 1400-talet och kom till Finland i början av 1700-talet. Ätten fortlever även i Sverige.

Namnet uttalas fån'fi:ant.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.