Feuerstern

179
Beskrivning
Vicepresidenten i Åbo hovrätt Carl Gustav Sylvius adlades 24.12.1816 och introducerades 18.6.1819 under nr 179. Han tilläts såsom barnlös adoptera sin hustrus systerdotter Edla Kristina Ulrika Kuhlman 29.4.1817, med vilken ätten utdog 20.2.1871.

Släkten, som härstammar från Värmland, har inget samband med den släkt Sylvius, vilken i början av 1700-talet anträffas i Savolax.