Fellman A 279

279
Beskrivning
Senatorn i ekonomiedepartementer, guvernören i Uleåborgs län, statsrådet, vicehäradshövdingen Gustav Esaias Fellman adlades 10.4.1904 och introducerades 28.7 samma år.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten nr 275 Fellman.

Valspråk: Koti Kuusta Kuuleminen (lyssna till hemgranen).