Fellman A 275

275
Beskrivning
Senatorn i justitiedepartementet, presidenten i Vasa hovrätt, juris utriusque kandidaten och filosofie magistern Nils Isak Fellman adlades 11.4.1902 och introducerades 27.5.1904.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten nr 279 Fellman och härstammar från Ijo (Österbotten) på 1500-talet.

Valspråk: Totuus maan perii (sanningen skall ärva jorden).