Falck

192
Beskrivning
Viceordföranden i senatens ekonomiedepartement, lagmannen i Åbo och Björneborgs lagsaga, geheimerådet Anders Henrik Falck adlades 14.8.1830 och introducerades 15.10.1832.

Ätten härstammar från Uppland i slutet av 1600-talet och flyttade till Finland i början av 1700-talet.