Etter, von

210
Beskrivning
Generallöjtnanten och divisionschefen Paul Etter från Viborg adlades 17.5.1843 och introducerades 30.10 samma år.

Ätten kom över Ryssland till Finland i början av 1800-talet.