Etholén A 226

226
Beskrivning
Generalmajoren och chefen för 19 och 20 finska linjebataljonerna Gabriel Etholén adlades 1.4.1857 och introducerades 1.5.1858.

Ätten härstammar från Etola i Koskis (Tavastland) och är känd sedan 1500-talet.