Estlander A 274

274
Beskrivning
Professorn i estetik och nyare litteratur vid Alexanders-universitetet i Helsingfors, statsrådet, Carl Gustav Estlander adlades 5.8.1898 och introducerades 29.12 samma år.

Ätten härstammar från Uleåborg på 1600-talet och har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätten Estlander nr 254.

Valspråk: Rätt och sanning.