Essen, von

58
Beskrivning
Överstelöjtnanten, sedermera översten för Tavastehus läns infanteriregemente Didrik von Essen adlades 27.11.1663 och introducerades 27.8.1664 under nr 723.

Ätten immatrikulerades i Finland 26.1.1818. Den framträder på Sellie (Ösel) i början av 1500-talet och kom till Finland i mitten av 1600-talet. Ätten fortlever i Sverige med namnet von Essen af Zellie.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.