Eneskjöld

48
Beskrivning
Härstammade från Värmland, men hade redan flyttat över till Finland, då ätten adlades 4.2.1653 med introduktion 1654 under nr 585.

Immatrikulerades 17.9.1818 under nr 48. Utslocknad på manslinjen 26.10.1874 och på kvinnolinjen 23.8.1913.

Namnet har tidigare skrivits Eneschiöldh.