Enehjelm, af

154
Beskrivning
Överstelöjtnanten vid Kymmenegårds lätta infanteri Pehr Hellenius blev, jämte sina äldre och yngre bröder, adlad 13.9.1772 och introducerades 9.5.1776 under nr 2089. Ätten immatrikulerades i Finland 28.1.1818.

Ätten har gemensamt ursprung med friherrliga ätten nr 61 von Hellens och härstammar från Västerfärnebo (Västmanland) på 1600-talet, då den flyttade till Finland.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.