Eneberg

277
Beskrivning
Vicetalmannen i borgarståndet, senatorn i ekonomiedepartementet, direktören i Finlands Bank, juris utriusque kandidaten och filosofie magistern Waldemar Eneberg adlades 19.12.1903 och introducerades 28.7.1904. Ätten härstammar från Björneborg i slutet av 1600-talet.

Alla ättemedlemmar bär på grund av namnbyte namnet Kivikataja.

Valspråk: Taipuu ei taitu (böjs men bryts ej).