Ekestubbe

25
Beskrivning
Den äldste kände stamfadern anträffas redan 1551 på Olkkala i Vichtis, Nyland, vilket gods förblev inom släkten till 1786.

Adlades 6.9.1639 och introducerades 1642. Ätten  immatrikulerades 5.2.1818 under nr 25, den utdog på manslinjen 27.4.1907 och på kvinnolinjen 26.12.1943