Ehrnrooth A 85

85
Beskrivning
Häradshövdingen i Kexholms län Johan Plagman från Åbo adlades 9 11 1687 och introducerades 1689 under nr 1123. Ätten immatrikulerades i Finland 1818. Den kom till Finland från Livland omkring 1600.

Namnet uttalas 'ä:rnro:t.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.