Ehrnrooth A 73

73
Beskrivning
(Kommendörsätten)

Generalmajoren och översten för Tavastehus regemente, herr Carl Gustaf Ehrnrooth av adliga ätten nr 1123, uppflyttades 1801, i egenskap av kommendör med stora korset av Kungliga Svärdsorden, i riddareklassen (kommendörsätt) med nr 1123 A. Ätten immatrikulerades i Finland 7.2.1818.

Namnet uttalas 'ä:rnro:t.

Särskilt sköldebrev har ej utfärdats.