Ehrenstolpe

91
Beskrivning
Släkten bar före adlandet namnet Brandenburg och härstammar från Stralsund. Adlades 13.3.1691 och introducerandes 1693 med nr 1225.

En gren av ätten immatrikulerades i Finland 18.6.1819 under nr 91. I Sverige utdog ätten 1834 och i Finland 30.1.1896.