Ehrenmalm

111
Beskrivning
Dåvarande assessorn i Åbo hovrätt Lars Johan Malm adlades 23.11.1719 och introducerades 1723 under nr 1759 med namnet Ehrenmalm.

Ätten immatrikulerades på Finlands riddarhus 5.2.1818 under nr 111. Den utdog på manslinjen 28.10.1826 och på kvinnolinjen 14.6.1876.