Edelfelt

237
Beskrivning
Ätten härstammar från Östergötland och adlades 29.3.1688, med introduktion 7.2.1689 under nr 1129. Den fortlever i Sverige.

En medlem flyttade på 1830-talet till Finland, där han naturaliserades 24.1.1864 och introducerades 24.2 s.å. under nr 237. Ätten utslocknade på manssidan 19.5.1910 samt helt och hållet 10.9.1934.