De la Motte

23
Beskrivning
Ätten inkom i slutet av 1500-talet till Finland från Frankrike och ansågs då redan såsom adlig. Den introducerades på riddarhuset 1642 under nr 280.

Ätten immatrikulerades på Finlands riddarhus 28.1.1818 under nr 23. Utdöd på manslinjen 1886.