Daehn, von

199
Beskrivning
Bröderna, generallöjtnanten Johan Jakob, godsägaren Alexander Gustav och stabskaptenen Karl Leopold von Daehn erhöll 4.6.1834 tillstånd till naturalisation på Finlands riddarhus under gemensamt nummer och introducerades 27.6.1836 under nr 199.

År 1910 erhöll dåvarande  huvudmannen för ätten, kaptenen av 1. rangen Dimitri von Daehn tillstånd att på ätten adoptera sin fosterson Alexander, vilken 1911 även blev introducerad, dock utslocknade ätten helt och hållet 17.5.1979 med honom.

Ätten härstammar uppenbarligen från Braunschweig och släkten Daehne, även om stamfaderns samband med denna släkt inte kunnat utrönas. En medlem av nämnda släkt erhöll 1792 rikstyskt adelskap och hans söner blev 1822 nederländska adelsmän men ätten har sedermera återflyttat till Braunschweig.