Cronstedt

70
Beskrivning
Godsinspektorn och direktören Mårten Gavelius adlades 17.12.1686 och introducerades 6.2.1689 under nr 1104.  Hustrus barn i hennes 1 gifte med handlanden i Stockholm Anders Olderman intogs i Mårten Cronstedts sköldebrev genom öppet brev 18.3.1693 och sönerna introducerades 3.11 samma år under styvfaderns namn och nummer.

Ätten immatrikulerades i Finland 30.1.1818 och utdog på manslinjen 9.5.1979. Den är känd från Gävle i slutet av 1500-talet.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.