Creutz

1
Beskrivning
Finländsk frälsesläkt från slutet av 1400-talet. Skeppshövitsmannen Mårten Mattson till Sarvlax i Pernå (Nyland) erhöll 2.8.1569 bekräftelse på adelskap. Ätten introducerades 10.3-4.4.1625 med namnet Creutz under nr 92.

Landshövdingen i Åbo och Björneborgs län, sedermera riksrådet, amiralen och lagmannen i Norrfinne lagsaga herr Lorenz Creutz upphöjdes till friherre 5.6.1654 och introducerades 6.6 samma år under nr 48.

Lantmarskalken, riksrådet, presidenten i Åbo hovrätt, schoutbynachten friherre Johan Creutz upphöjdes till greve 31.12.1719 och introducerades år 1720 under nr 68. Ätten immatrikulerades i Finland 26.1.1818. Ätten fortlever i Sverige såsom grevlig samt såsom friherrlig.

Namnet uttalas kröjts.

Originalsköldebreven i privat ägo, avskrifter i riddarhusarkivet.