Conradi

144
Beskrivning
Släkten uppges härstamma från Danzig och kom till Sverige närmast från Riga. Den adlades i Sverige 20.4.1769 och introducerades där 5.3.1775 under nr 2020.

Ätten inskrevs i Finland 28.1.1818 under nr 144. Landshövding Gustaf Wilhelm Conradi bosatte sig 1812 i Finland, efter att ha tagit avsked från såväl landshövdingsämbetet i Hallands län, som en generalstabsbefattning. När han avled 14.9.1846 utgick den finska grenen på svärdssidan samt helt och hållet 7.3.1886.

I Sverige fortlever den adliga ätten. Dessutom existerar i såväl Sverige som Finland även oadliga grenar av släkten.