Collan, von

246
Beskrivning
Äldste läkaren vid Nikolajevska kavalleriskolan i S:t Petersburg, sedermera hederslivkirurgen och geheimerådet, medicine och kirurgie doktorn Alexander Collan adlades 11.4.1874 och introducerades 10.3.1875. På manssidan utgick ätten 19.6.1982.

Ätten kommer från Savolax på 1600-talet.

Valspråk: Fais ce que dois, advienne que pourra (gör det du bör, vad som än sker).