Christierson, von

110
Beskrivning
Häradshövdingen i Västmanland, sedermera hovrättsassessorn Carl Christiernin adlades 18.3.1720 och introducerades samma år under nr 1725. I Sverige utgick ätten 20.4.1816.

En gren överflyttade till Finland 1810 och immatrikulerades 24.1.1818. Den kom från Danmark till Sverige i början av 1600-talet och i slutet av 1700-talet till Finland.

Namnet uttalas fån 'kri∫∫ärsån.  

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.